Өкмөттүн программалары

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасы

Кыргыз Республикасынын калкынын психикалык саламаттыгын сактоо боюнча 2018-2030-жылдарга карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн программасы. КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 1-мартындагы № 119 токтому

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн “2017-2020-жылдарга жаштар саясатын өнүктүрүү” программасы. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 10-августундагы № 471 токтому.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-2025-жылдарга Кыргыз Республикасынын калктуу конуштарынын башкы пландарын иштеп чыгуу боюнча программасы. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 17-августундагы № 490 токтому

2017-2026-жылдарга Кыргыз Республикасынын ирригациясын өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы . КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-июлундагы № 440 токтому.

2017-2021-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасы. КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 6-июлундагы №424 токтому.

Саламаттык сактоо тармагындагы 2016-2025-жылдарга карата инвестициялык программаны бекитүү тууралуу .КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 30-июнундагы № 327 токтому
2017-2019-жылдарга Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн ОРТО МӨӨНӨТТҮҮ БОЛЖОЛУ. КР Өкмөтүнүн 2016 – жылдын 20-майындагы № 270 токтому
2018-жылга статистикалык иштердин ПРОГРАММАСЫ, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 27-октябрындагы № 704 токтому менен бекитилген.
 
Кыргыз Республикасынын тамак-аш жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүүнүн 2017-2021-жылдарга карата ПРОГРАММАСЫ. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 30-мартындагы № 191 токтому менен бекитилген

2018-2022-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасынын региондук саясатынын концепциясы

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларынын эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүүнүн 2013-2020-жылдарга карата программаcы

2018-2040-жылдарга Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн стратегиясы «Таза коом – Жаңы доор»