Жарандарды кабыл алуу

 icon-reception

Урматтуу сайтты колдонуучулар!

Сиз өзүнүздүн интернет – кайрылууңузду электрондук почта аркылуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын дарегине жөнөтө аласыз.

Электрондук түрдө кайрылууңузду жөнөтөөрдөн мурда Сизге кийинки маалыматтар жана шарттар менен таанышып алууңузду сунуштайбыз.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий сайты аркылуу Электрондук түрдө жөнөтүлгөн кайрылуулар, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын жарандарды кабыл алуу жана каттар бөлүмүнүн кароосуна келип түшөт.
Электрондук почта аркылуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын дарегине жөнөтүлгөн жарандардын интернет кайрылуулары, төмөнкү реквизиттерди камтуусу зарыл :

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмдүк бөлүнүшүн же даректелген адамдын аты-жөнүн, кызмат ордун;
- кайрылуучунун аты-жөнүн;
- кароонун жыйынтыгында кат түрүндө жооп жөнөтүү үчүн, кайрылуучунун жашаган жеринин почта дареги;
- кайрылуу тексти;
- кайрылуучунун электрондук дареги (e-mail);
- кайрылуучунун байланыш телефону (үй, жумуш, уюлдук, кайрылуунун негизин тактоо жана аныктоо үчүн).