Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн тутумун оптималдаштыруу

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ 2012-жылдын 10-февралы N 85 “Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмегин) бекитүү жөнүндө”

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ
2019-жылдын 7-октябры № 525

Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталын пайдалануу эрежелерин бекитүү жөнүндө

Жеке жана юридикалык жактарга электрондук форматта көрсөтүлүүчү мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын сапатын жакшыртуу боюнча милдеттерди ишке ашыруу максатында, “Электрондук башкаруу жөнүндө”, “Электрондук колтамга жөнүндө”, “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталын пайдалануу эрежелери тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы “Электрондук өз ара аракеттенүү борбору” мамлекеттик ишканасына (мындан ары – оператор) Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталын техникалык коштоого ыйгарым укук берилсин.

3. Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети эки жумалык мөөнөттө Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталына кошулуу тартибин бекитсин,

4. Мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүчү министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор:

- 2020-жылдын аягына чейинки мөөнөттө Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталы аркылуу кызмат көрсөтүү боюнча зарыл чараларды көрүшсүн;
- мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин бекитишсин.

5. Муниципалдык кызматтарды көрсөтүүчү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталы аркылуу кызмат көрсөтүү жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдүн административдик регламенттерин бекитүү боюнча зарыл болгон чараларды көрүү сунушталсын.

6. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталын техникалык тейлөөнү Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинде тиешелүү жылга каралган финансы каражаттарынын чегинде өз убагында каржылоону камсыз кылсын.

7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 14-мартындагы № 134 “Электрондук кызмат көрсөтүүлөр мамлекеттик порталын пайдалануунун убактылуу эрежелерин бекитүү жөнүндө” токтому күчүн жоготту деп таанылсын.

8. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын санариптик трансформациялоо бөлүмүнө жүктөлсүн.

9. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри М.Абылгазиев